Lista Documente

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR

 

  • Probele scrise incep in zilele programate la ora 09.00.
  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei (intre orele 08.00 – 08.30)
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.
  • Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate NU se iau în considerare.
  • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii NU comunică în niciun fel între ei sau cu exteriorul.
  • Eventualele fraude sau tentative de fraudă determină ELIMINAREA candidatului din examen.